Chào mừng đến với cửa hàng trực tuyến LAMY

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.

I, Nghĩa vụ của Bên Vận Chuyển:

 1. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.
 2. Giao tài sản cho người có quyền nhận.
 3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyển chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
 5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp tài sản bị mất, hư hỏng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

II, Quyền của Bên Vận Chuyển:

 1. Kiểm tra sự xác thực của tài sản, vận đơn, hoặc chứng từ vận chuyển tương đương.
 2. Từ chối vận chuyển tài sản không đúng loại đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
 4. Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại.

III, Nghĩa vụ của LAMY:

 1. Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.
 2. Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn.
 3. Trông coi tài sản trên đường vận chuyển theo thỏa thuận. LAMY không bồi thường nếu tài sản bị mất hoặc hư hỏng trong trường hợp này.

IV, Quyền của LAMY:

 1. Yêu cầu bên vận chuyển chuyển chở tài sản đến đúng địa điểm và thời điểm đã thỏa thuận.
 2. Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

V, Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại:

 1. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho LAMY nếu tài sản bị mất hoặc hư hỏng.
 2. LAMY bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
 3. Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến mất, hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản vận chuyển, bên vận chuyển không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ khi có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Translation missing: vi.general.search.loading